Chào mừng bạn đến với Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin của Công Ty Truyền Thông Và Giải Trí NEW098 (sau đây được gọi là “Công Ty”). Trang này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ trước khi tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Thu Thập Thông Tin:

1.1. Thông Tin Cá Nhân: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin hoặc thực hiện các giao dịch trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại và các thông tin khác.

1.2. Thông Tin Tự Động Thu Thập: Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin không cá nhân như địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, thời gian truy cập và các thông tin khác liên quan đến cách bạn tương tác với trang web.

2. Sử Dụng Thông Tin:

2.1. Cung Cấp Dịch Vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho bạn, bao gồm việc xử lý đơn đặt hàng, giao hàng và hỗ trợ khách hàng.

2.2. Tùy Chọn Marketing: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi thông tin quảng cáo, khuyến mãi và bản tin marketing, trừ khi bạn chọn không nhận thông tin marketing từ chúng tôi.

3. Bảo Vệ Thông Tin:

3.1. An Toàn Dữ Liệu: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát hoặc rò rỉ thông tin.

3.2. Chia Sẻ Thông Tin: Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ những trường hợp sau đây: khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn, khi có yêu cầu pháp lý hoặc khi được sự đồng ý của bạn.

4. Quyền Kiểm Soát và Cập Nhật Thông Tin:

4.1. Quyền Truy Cập: Bạn có quyền truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin.

4.2. Quyền Hủy Bỏ: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích marketing bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ dưới đây.

5. Liên Hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đối với Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:

Công Ty Truyền Thôn